• تلفن: 09127055971
در ارتباط باشید:

کاربردهای ازن

کاربردهای ازن؛ ازن به عنوان یک اکسنده بسیار قوی، قابلیت های زیادی در مصارف صنعتی و خانگی دارد و اثرات زیست محیطی زیان بار ندارد.

از جمله کاربردهای دستگاه ازن ژنراتور می توان به ‌موارد ‌زیر اشاره کرد

کاربرد ازن در استخرها

کاربرد ازن در صنایع کشاورزی

کاربرد ازن در صنایع کشاورزی

کاربرد ازن در دندانپزشکی

کاربرد ازن در دندانپزشکی

کاربرد ازن در صنعت دام و طیور

کاربرد ازن در دندانپزشکی

کاربرد ازن در بهداشت حیوانات خانگی

کاربرد ازن در بهداشت حیوانات خانگی

کاربرد ازن در مرغداری

کاربرد ازن در مرغداری

کاربرد ازن در صنایع غذایی

کاربرد ازن در صنایع غذایی

کاربرد ازن در تصفیه آب آشامیدنی

کاربرد ازن در تصفیه آب آشامیدنی

کاربرد ازن در تصفیه آب خاکستری

کاربرد ازن در تصفیه آب خاکستری

کاربرد ازن در گیاهان دارویی

کاربرد ازن در گلخانه
Call Now Button