• تلفن: 09127055971
در ارتباط باشید:

کاربرد ازن در گیاهان دارویی

مواد گیاهی به سبب محیطی که در آن رشد می کنند قابلیت پذیرش سطح بالایی از آلودگی میکروبی را دارند . علاوه بر این عملیات رایج مثل برداشت ، جا به جایی ، انبارداری و فراوری آنها ممکن است باعث وارد شدن آلودگی میکروبی و رشد این آلودگی ها شود  و در نتیجه به صورت مستقیم سلامتی مصرف کننده را به خطر اندازد . هچنین اضافه شدن این موادی که دچار آلودگی میکروبی شدند به موادغذایی باعث فساد آنها می شوند . بنابراین ارزیابی کیفیت بهداشتی گیاهان دارویی همانند سایر محصولات کشاورزی به منظور تلاش در راستای سلامت مصرف کننده و بهبود میزان اثربخشی آنها در درمان بیماریها و استاندارد نمودن آنها از اهمیت زیادی برخوردار است . پیش از این محققان مختلفی با بررسی بار میکروبی گیاهان دارویی و ادویه ای گزارشاتی از آلودگی های مختلف و وجود باکتری های بیماری زا از جمله : اشرشیا کلی ، کلستریدیوم پرفژنز ، کپک ها ، مخمرها و … ارائه نموده اند. 

ازن گازی است تقریبا بی رنگ با بویی خاص شبیه بوی هوای تازه بعد از رعد و برق و یا بویی که در کنار تخلیه الکتریکی در هوای آزاد به مشام می رسد. در دمای معمولی به صورت گاز است. مولکول ازن پایدار نبوده و در نتیجه نمی توان آن را انبار و یا حمل کرد . این امر باعث می شود که تولید ازن همواره در محل با استفاده از ژنراتور ازن انجام گیرد ، بنابراین مراحل حمل و انبار مواد شیمیایی و خطرات ناشی از آن در این روش ضدعفونی حذف می شود. ازن میکروارگانیسم های مختلف نظیر انواع باکتری ها ، ویروس ها ، قارچ ها و اسپورها ، هاگ ها منتشر شونده از طریق آب و هوا را از بین می برد و به نحو مطلوب و بسیار موثر انواع آلودگی ها را کاهش می دهد .

اثرات ضد عفونی کننده ها

در تحقیقات اثر ضدعفونی کننده هایی مانند اشعه گاما ، متیل بروماید ، اتیلن اکسید و متیل بروماید به دلیل آزاد کردن ترکیبات سمی پایدار و اثرات مخرب که برای محیط زیست و کارگرانی که عملیات ضدعفونی را انجام می دهند و هم چنین تغییر خواص ارگانولپتیک گیاهان دارویی محدود و حتی در کشورهای اروپایی ممنوع شده است . از طرف دیگر تیمار حرارتی باعث تغییر رنگ و تغییر مواد موثره گیاهان دارویی می شود و اشعه گاما نیز تاثیرات سو بر روی اسانس ها دارد ، بنابراین انتخاب روش مناسب برای ضدعفونی گیاهان دارویی بسیار مهم می باشد . غلظت ۳/۰ PPM  گاز ازن و زمان ۳۰ دقیقه قرارگیری نمونه های گیاهی در برابر گاز ازن تاثیر بیشتری بر کاهش بار میکروبی نسبت به سایر تیمارها داشتند. هم چنین ازن دهی به جز در مرزه که سبب افزایش میزان اسانس شد تاثیر معنی داری بر میزان اسانس سایر گیاهان دارویی با گاز ازن تاثیر بیشتری بر کاهش بار میکروبی گذاشت . نتایج بررسی انجام شده و تحقیقات سایر محققان منعکس کننده این مطلب است که استفاده از گاز ازن به عنوان یک روش ضدعفونی کننده جهت سالم سازی گیاهان دارویی نسبت به سایر روش ها ارجحیت دارد.

Call Now Button