• تلفن: 09127055971
در ارتباط باشید:
دانستنی ها

استفاده از ازن در برج خنک کننده

یکی از مشکلات همیشگی رفع معضل پوسیدگی و خوردگی قطعات فلزی در سیستمهای برج خنک کننده می باشد که تا کنون روشهای مختلف زیادی برای حل این معضل به کار گرفته شده است اما هیچ کدام به درستی و آن طور که باید نتوانسته اند مشکل را حل کنند زیرا فلز در تماس با آب اکسید می

Call Now Button